LESNÍ MŠ SOUMARSKÝ MOST

Vážení rodiče, připravujeme otevření nového odloučeného pracoviště typu lesní mateřské školy a výdejny lesní mateřské školy k 1.9. 2022. Pokud máte zájem o bližší informace sledujte naše webové stránky nebo kontaktujte vedení MŠ.

2.5.2022 PROBĚHL PŘEDZÁPIS DO LESNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY NA SOUMARSKÉM MOSTĚ A V TUTO CHVÍLI MÁME K DISPOZICI JEŠTĚ 8 VOLNÝCH MÍST I PRO DĚTI MIMO SPÁDOVOU OBLAST VOLARY !!!! 

ŘÁDNÝ ZÁPIS PROBĚHNE PO ZAPSÁNÍ DO REJSTŘÍKU ŠKOL NEJPOZDĚJI V SRPNU 2022. 

ŠKOLNÉ A STRAVNÉ BUDE VE STEJNÉ MĚSÍČNÍ VÝŠI JAKO V KAMENNÝCH BUDOVÁCH TZN. 1000,-/ MĚSÍČNĚ !

Úzce spolupracujeme s vedením města Volary, jednatelem Městských lesů Volary s.r.o. panem Ing. Miroslavem Řežábkem a Asociací lesních mateřských škol. 

Velmi děkuji paní zástupkyni školy Dagmar Amlerové, paní místostarostce Bc. Janě Bártové a Ing. arch. L. Novákovi z Odboru výstavby a územního plánování za aktivní pomoc při přípravách tohoto projektu.  

Michaela Dědičová, ředitelka MŠ Volary