AKCE ŘÍJEN:

2. 10. Měření očí - přihlášené děti

8. 10. Zvířátka v přírodě - výukový program předškoláci

10. 10. První návštěva v knihovně - předškoláci

14. 10. Život broučka - laboratoř na kolečkách, projektový den

22. 10. Divadlo Zvoneček - O Koblížkovi