Akce školy 2020/2021

Září: Adaptační období pro všechny děti, návštěva muzea, schůzky s rodiči,                    Divadlo z Bedny
Říjen: Podzimní knihovna, ukázka dravců,dopravní výchova v DDM, Malá technická            univerzita
Listopad: Drakiáda, Divadlo Zvoneček, Divadlo Kos v kinosále,                                               Výtvatná dílna s PaedDr. Ivanou Bečvářovou
Prosinec: Mikuláš V MŠ, Vánoce v MŠ, Hudební dílna se skladatelem Václavem                       Kořínkem
Leden: Kouzelnické představení, Zimní olympiáda
Únor: Karneval v MŠ, návštěva hasičské zbrojnice, projektový týden Ptáčci v zimě
Březen: Divadélko Malé BO, projektový týden ke Světovému dni vody,                                 Velikonoce v Mš
Duben: Divadlo Jana Hrubce, projektový den ke Dni Země,                                                předškoláci na návštěvě v ZŠ, Čarodějnický rej
Květen: Sférické kino, knihovna, zápis do MŠ, den matek v MŠ, Barevný týden
Červen: Den dětí v MŠ, Den Otců v MŠ, Divadlo Zvoneček, rozloučení s předškoláky
 
Plán akcí se může v průběhu roku měnit a upravovat !!