Akce školy 2021/2022

Září: Adaptační období pro všechny děti, návštěva muzea, schůzky s rodiči,                      ukázka dravců
Říjen: Předškoláci v knihovně, výtvarná dílna s Paedr. Ivanou Bečvářovou,                        Lesní pedagogila VLS
Listopad: Drakiáda, Divadlo z Bedny, hudební dílna, vyšetření očí, fotografování
Prosinec: Mikuláš V MŠ, Vánoce v MŠ, Tvoření s rodiči, Divadlo Zvoneček
Leden: Zimní olympiáda, E-liška
Únor: Karneval v MŠ, návštěva hasičské zbrojnice, projektový týden Ptáčci v zimě
Březen: Divadlo Zvoneček, projektový týden ke Světovému dni vody, Březen měsíc               knihy, předškoláci v knihovně
Duben: Projektový týden ke Dni Země, zápis do ZŠ a předškoláci na návštěvě v ZŠ,               Čarodějnický rej, Velikonoce v MŠ a velikonoční tvoření s rodiči
Květen: Zápis do MŠ, Den matek v MŠ, Barevný týden, Divadlo Zvoneček
Červen: Den dětí v MŠ, Den Otců v MŠ, rozloučení s předškoláky, Divadlo z Bedny
 
Plán akcí se může v průběhu roku měnit a upravovat !!