Vítejte na stránkách naší mateřské školy.

Těší nás, že jste zavítali právě k nám. Naše mateřská škola se vyznačuje přátelským prostředím, které na první pohled potěší a rozzáří nejen Vaše malé ratolesti, ale také Vás samotné. Dopřejte svému dítěti krásně prožitá předškolní léta v naší mateřské škole. Mateřská škola pracuje podle Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání nesoucí název "Pohádkový svět a my". Máme vytvořen plán EVVO ( Environmentální vzdělávaní a ekologie), plán logopedické prevence nazvaný "Pro hbité jazýčky a chytré hlavičky" a doplňkový program k předčtenářské gramotnosti " Včelka Mája čte dětem". Snažíme se mít ve školce děti šťastné, spokojené.                                                                                                    Naše motto zní: Máme-li děti vychovávat, je třeba abychom se také stali dětmi.                                                                                                           Martin Luther

Vzhledem k situaci jsou všechny akce Mateřské školy do konce roku zrušeny!! 

Rozloučení s předškoláky proběhne!! Rádi bychom se s dětmi a s Vámi rodiči rozloučili. Malé rozloučení se bude konat na školních zahradách, dle počasí v posledních 14 dnech měsíce června a informováni budete co nejdříve. Děkujeme za pochopení a těšíme se na Vás.

OZNÁMENÍ ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ DO MŠ VOLARY OD ŠKOLNÍHO ROKU 20020/2021

Oznámení133.pdf (405,7 kB)

MATEŘSKÁ ŠKOLA VOLARY OD PONDĚLÍ 18.5.2020 V BĚŽNÉM PROVOZU!!!

PRVNÍ DEN MUSÍ PŘIVÉST DÍTĚ ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE!!!

Děti jevící jakékoliv známky nemoci, především infekčního rázu, nebudou do MŠ přijímány a pro pobyt dítěte v MŠ bude potřeba zajistit aktuální vyjádření lékaře. 

Čestné prohlášení.docx 

                                      

SLOUČENÝ PROVOZ O LETNÍCH PRÁZDNINÁCH 

OD STŘEDY 1. 7. 2020 DO PONDĚLÍ 31.8. 2020 BUDE PROVOZ SLOUČEN DO MATEŘSKÉ ŠKOLY V REVOLUČNÍ ULICI. 

MŠ NA SÍDLIŠTI MÍRU BUDE UZAVŘENA !!!

Rodiče dětí, které v září nastupují do ZŠ si mohou na konci května po odeslání poslední platby na stravné zrušit trvalé příkazy v případě, že do MŠ celé prázdniny nepřijdou. Ostatní rodiče nic neruší, pokud Vaše děti budou o prázdninách omluveni, budou Vám přeplatky vráceny v září včetně školného. 

Zapojení MŠ do projektů :

MŠMT - Finanční zajištění překrývání přímé pedagogické činnosti                učitelů
EU - Fond evropské pomoci nejchudším osobám - OP MP
ČESKÁ OBEC SOKOLSKÁ - Svět nekončí za vrátky,                                                                     cvičíme se zvířátky