Vítejte na stránkách naší mateřské školy.

Těší nás, že jste zavítali právě k nám. Naše mateřská škola se vyznačuje přátelským prostředím, které na první pohled potěší a rozzáří nejen Vaše malé ratolesti, ale také Vás samotné. Dopřejte svému dítěti krásně prožitá předškolní léta v naší mateřské škole. Mateřská škola pracuje podle Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání nesoucí název "Pohádkový svět a my". Máme vytvořen plán EVVO ( Environmentální vzdělávaní a ekologie), plán logopedické prevence nazvaný "Pro hbité jazýčky a chytré hlavičky" a doplňkový program k předčtenářské gramotnosti " Včelka Mája čte dětem". Snažíme se mít ve školce děti šťastné, spokojené.                                                                                                    Naše motto zní: Máme-li děti vychovávat, je třeba abychom se také stali dětmi.                                                                                                           Martin Luther

Vánoční trhy pro Lenoru

 OMEZENÍ A UZAVŘENÍ PROVOZU MŠ !!!

23. 12. Provoz sloučený do budovy MŠ Sídliště

27. 12. MŠ uzavřena

30. 12. MŠ uzavřena

31. 12. MŠ uzavřena

Od 2. 1. 2019 provoz v obou budovách. 

Zapojení MŠ do projektů :

MŠMT - Finanční zajištění překrývání přímé pedagogické činnosti                učitelů
EU - Fond evropské pomoci nejchudším osobám - OP MP
ČESKÁ OBEC SOKOLSKÁ - Svět nekončí za vrátky,                                                                     cvičíme se zvířátky