UPOZORNĚNÍ !!!! 

Zápis do MŠ se v letošním roce bude konat dle vydaných doporučení MŠMT k organizaci zápisů do MŠ na školní rok 2020/2021.                             VEŠKERÉ INFORMACE ZDE BUDOU K DISPOZICI IHNED PO ZPRACOVÁNÍ DOKUMENTŮ NEZBYTNÝCH K PŘIJETÍ VAŠICH DĚTÍ A URČENÍ PRAVIDEL PRO PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ  K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ .                             Děkuji Vám za trpělivost Michaela Dědičová, ředitelka MŠ Volary.

 

VÁŽENÍ RODIČE, VZHLEDEM K NASTALÉ SITUACI VÁS INFORMUJI, ŽE MATEŘSKÁ ŠKOLA VOLARY BUDE PO DOHODĚ ŘEDITELKY SE ZŘIZOVATELEM OD 16. 3. 2020 DO ODVOLÁNÍ UZAVŘENA!!

OČR BUDE VYDÁVAT ŘEDITELKA MŠ VOLARY V BUDOVĚ NA SÍDLIŠTI MÍRU KAŽDÝ DEN V DOBĚ OD 8.00 DO 11.00 HOD.

POKUD VÁM VÝŠE UVEDENÝ ČAS NEVYHOVUJE VOLEJTE NA TELEFONNÍ ČÍSLO 720 259 369 !! 

OČR LZE VYDAT I VE FORMÁTU PDF S ELEKTRONICKÝM PODPISEM A ZASLAT NA VAŠI E-MAILOVOU ADRESU !!

VÁŽENÍ RODIČE, DOŠLO K URČITÝM ZMĚNÁM VE VYPLÁCENÍ OČR. K POKRAČOVÁNÍ V DALŠÍM MĚSÍCI JE TŘEBA VYPLNIT TISKOPIS, KTERÝ VÁM BUDE ZDE K DISPOZICI KE STAŽENÍ. POKUD NEMÁTE MOŽNOST TENTO FORMULÁŘ VYTISKNOUT, MŮŽETE KONTAKTOVAT TELEFONICKY ŘEDITELKU A BUDE VÁM VYTIŠTĚNÝ PŘEDÁN K VYPLNĚNÍ. PODROBNÉ INFORMACE A FORMULÁŘ  MÁTE V ZELENĚ OZNAČENÝCH SOUBORECH PDF !!!

Informace pro rodiče -OČR.pdf 

Nové informace k nároku na ošetrovné.pdf 

V souladu s ustanovením zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon), v platném znění, a v souladu s vyhláškou 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání dle § 6 odst.5 Vám bude úplata za předškolní vzdělávání v závislosti na délce uzavření upravena a vrácena spolu se stravným v měsíci dubnu. Po otevření mateřských škol budete informováni o výši částky školného, která se Vám bude vracet. 

DĚTI S POVINNÝM PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍM JSOU PO DOBU UZAVŘENÍ MŠ OMLUVENI.

S dětmi můžete procvičovat různé pracovní listy a využít E-BOOKY zdarma na níže vložených odkazech:

https://www.predskolaci.cz/ke-stazeni 

https://www.maminkam.cz/pracovni-listy-pro-predskolaky

https://www.e-predskolaci.cz

Vítejte na stránkách naší mateřské školy.

Těší nás, že jste zavítali právě k nám. Naše mateřská škola se vyznačuje přátelským prostředím, které na první pohled potěší a rozzáří nejen Vaše malé ratolesti, ale také Vás samotné. Dopřejte svému dítěti krásně prožitá předškolní léta v naší mateřské škole. Mateřská škola pracuje podle Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání nesoucí název "Pohádkový svět a my". Máme vytvořen plán EVVO ( Environmentální vzdělávaní a ekologie), plán logopedické prevence nazvaný "Pro hbité jazýčky a chytré hlavičky" a doplňkový program k předčtenářské gramotnosti " Včelka Mája čte dětem". Snažíme se mít ve školce děti šťastné, spokojené.                                                                                                    Naše motto zní: Máme-li děti vychovávat, je třeba abychom se také stali dětmi.                                                                                                           Martin Luther

Zapojení MŠ do projektů :

MŠMT - Finanční zajištění překrývání přímé pedagogické činnosti                učitelů
EU - Fond evropské pomoci nejchudším osobám - OP MP
ČESKÁ OBEC SOKOLSKÁ - Svět nekončí za vrátky,                                                                     cvičíme se zvířátky