MŠ REVOLUČNÍ        UPOZORNĚNÍ !!!

Vážení rodiče, je naší povinností Vás informovat o pozitivních případech nemoci Covid-19 mezi zaměstanci odloučeného pracoviště.

Veškeré kroky jsou konzultovány s hygienickou stanicí v Prachaticích!!

Na základě konzultace ředitelky MŠ Volary s hygienickou stanicí a zřizovatelem nebude provoz zatím přerušen!!

Je na vašem uvážení, zda děti do MŠ přivedete. Pokud se rozhodnete ponechat si děti doma, prosím Vás rodiče o řádné omluvení formou SMS nebo emailem.

Sledujte webové stránky, pokud by se situace změnila, budeme Vás neprodleně informovat.                          Děkuji Vám za pochopení a přeji Vám pevné zdraví.                                                                 Michaela Dědičová, ředitelka MŠ Volary

 

                                 

VÁŽENÍ RODIČE, S OKAMŽITOU PLATNOSTÍ RUŠÍME VŠECHNY NAPLÁNOVANÉ AKCE V MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH DO KONCE NOUZOVÉHO STAVU.                                                                                        PŘIPOMÍNÁME, ŽE U VSTUPNÍCH DVEŘÍ MÁTE K DISPOZICI DESINFEKCI NA RUCE, POUŽIJTE JI PŘI VSTUPU DO BUDOVY.                                                                                                                                                      

Pro správné zobrazení webových stránek v mobilním telefonu sjeďte na telefonu až dolů a klikněte: Zobrazit: Standartní verzi !!

Vítejte na stránkách naší mateřské školy.

Těší nás, že jste zavítali právě k nám. Naše mateřská škola se vyznačuje přátelským prostředím, které na první pohled potěší a rozzáří nejen Vaše malé ratolesti, ale také Vás samotné. Dopřejte svému dítěti krásně prožitá předškolní léta v naší mateřské škole. Mateřská škola pracuje podle Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání nesoucí název "Pohádkový svět a my". Máme vytvořen plán EVVO ( Environmentální vzdělávaní a ekologie), plán logopedické prevence nazvaný "Pro hbité jazýčky a chytré hlavičky" a doplňkový program k předčtenářské gramotnosti " Včelka Mája čte dětem". Snažíme se mít ve školce děti šťastné, spokojené.                                                                 

Naše motto zní: 

Máme-li děti vychovávat, je třeba abychom se také stali dětmi.                                                                                                                                                                   Martin Luther

Zapojení MŠ do projektů :

EU - Fond evropské pomoci nejchudším osobám - OP MP
ČESKÁ OBEC SOKOLSKÁ - Svět nekončí za vrátky,                                                                        cvičíme se zvířátky                                           AIS SFŽP ČR - Vybudování a úpravy dětských hřišť a zahrad v přírodním                         stylu pro předškolní děti