Vítejte na stránkách naší mateřské školy.

Těší nás, že jste zavítali právě k nám. Naše mateřská škola se vyznačuje přátelským prostředím, které na první pohled potěší a rozzáří nejen Vaše malé ratolesti, ale také Vás samotné. Dopřejte svému dítěti krásně prožitá předškolní léta v naší mateřské škole. Mateřská škola pracuje podle Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání nesoucí název "Pohádkový svět a my". Máme vytvořen plán EVVO ( Environmentální vzdělávaní a ekologie), plán logopedické prevence nazvaný "Pro hbité jazýčky a chytré hlavičky" a doplňkový program k předčtenářské gramotnosti " Včelka Mája čte dětem". Snažíme se mít ve školce děti šťastné, spokojené.                                                                 

Naše motto zní: 

Máme-li děti vychovávat, je třeba abychom se také stali dětmi.                                                                                                                                                                   Martin Luther

DAŇOVÁ SLEVA-ŠKOLNÉ                                                                        Potvrzení za uhrazené školné v kalendářním roce 2020, budeme vydávat v mateřských školách od 25.1.2021 do ruky zákonným zástupcům, popřípadě dospělým zmocněným osobám z důvodu osobních údajů Vašich dětí.

 

Pro správné zobrazení webových stránek v mobilním telefonu sjeďte na telefonu až dolů a klikněte: Zobrazit: Standartní verzi !!

Zapojení MŠ do projektů :

EU - Fond evropské pomoci nejchudším osobám - OP MP
ČESKÁ OBEC SOKOLSKÁ - Svět nekončí za vrátky,                                                                        cvičíme se zvířátky                                           AIS SFŽP ČR - Vybudování a úpravy dětských hřišť a zahrad v přírodním                         stylu pro předškolní děti