Lesní MŠ

Plánované otevření lesní mateřské školy 1.9.2022  !!!
Volná místa: 2
Školné: 400 Kč/měsíčně + strava = 1000,- Kč. Děti s povinnou předškolní docházkou hradí pouze celodenní stravu ve výši 700,- Kč/měsíčně.
Lesní mateřská škola je třetí odloučené pracoviště Mateřské školy Volary s kapacitou 16 dětí. Zázemí a výdejnu lesní MŠ připravujeme na Soumarském mostě nedaleko města Volary. K dispozici máme dřevěnou chatu a vojenský bunkr, který bude sloužit především jako sklad. Chata je na kraji lesa u kolejí, které spojují Volary a Strakonice. 

Toto odloučené pracoviště bylo zapsáno do Rejstříku škol a školských zařízení!!                                          Dětem bude pitná voda a strava přivážena provozním personálem z MŠ na Sídlišti Míru. Děti a personál budou mít k dispozici kromě možnosti vytápění chaty, také separační kompostovací toalety a samozřejmě neomezený pobyt v přírodě.     

Nyní probíhají úpravy zázemí a okolí chaty - natíráme, malujeme, sekáme, vyklízíme a stěhujeme.   

 Třídní učitelky:  Bc. Barbora Mrázová,  Markéta Fučíková,                                                                                            Michaela Dědičová a Dagmar Amlerová  - doplňují služby třídním učitelkám  

Kontakt: + 420 720 259 369 - ředitelka MŠ