Pro rodiče

  Desatero pro rodiče dětí předškolního věku :

Co by mělo dítě před nástupem do MŠ umět?

- obouvat a zouvat bačkory a boty
- zvládat chůzi po schodech
- samo se najíst lžící
- používat toaletu
- používat kapesník a vysmrkat se
- oblékat a svlékat základní oblečení


S čím vším se musí dítě vyrovnat při nástupu do MŠ?

- Odloučení od rodičů, tedy od dosavadní sociální opory.
- Vytvoření nové vazby na jinou dospělou osobu - učitelku. Ta se ovšem věnuje i ostatním dětem.
- Přijetí učitelky jako nové autority, přijetí odlišného stylu vedení oproti rodičům.
- Navazování vztahů s dalšími dětmi, velkou skupinou vrstevníků.
- Přijímání pravidel, omezení a norem vrstevnické skupiny, osvojování si role ve skupině.
- Jisté omezení soukromí, většina činností se provádí společně.
- Uznání nového prostředí - šatna, umývárna, jídelna, ložnice.
- Přizpůsobení se novému režimu a dennímu rytmu v MŠ.
- Stravování - pravidelnost, nové druhy jídla, společné stolování ve skupině.
- Požadavky na určitou míru samostatnosti v rámci sebeobsluhy a schopnosti říct si o pomoc.
- Očekávání ze strany rodičů a učitelky.