OMEZENÍ PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY OD 12.4.2021

S účinností ode dne 12.4.2021 do odvolání mimořádného opatření Č.J.: MZDR 14600/2021-1/MIN/KAN se omezuje provoz škol a školských zařízení tak, že se zakazuje osobní přítomnost dětí na předškolním vzdělávání v mateřské škole s vyjímkou dětí, které plní povinné předškolní vzdělávání. Zároveň se umožňuje osobní přítomnost na vzdělávání v mateřských školách dětem, jejichž zákonní zástupci jsou:                                                   a) zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,                                               b) pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole,             základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělávání Praktická škola             jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo                                                                 c) pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,   d) zaměstnanci bezpečnostních sborů,                                                                               e) příslušníci ozbrojených sil,                                                                                             f) zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,                                                               g) zaměstnanci uvedení v § 115 odst.1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle            zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,               h) zaměstnanci Úřadu práce České republiky                                                                      i) zaměstnanci ČSSZ a okresních správ sociálního zabezpečení                                            j) zaměstnanci Finanční správy České republiky

Příslušnost k vybraným profesím zákonný zástupce doloží škole potvrzením zaměstanavatele !!!

 

Vážení rodiče, pokud Vaše děti prodělaly onemocnění Covid -19, je potřeba doložit potvrzení lékaře o prodělání nemoci. Dítě se od prvního potvrzení PCR testem s pozitivním výsledkem po dobu 90 dnů nemusí  pravidelně testovat !!! Pokud toto potvrzení nedoložíte, dítě se bude testovat dle harmonogramu školy.

Prosím Vás rodiče o trpělivost, toto jsou zatím pouze základní informace. Povinným předškolákům bude podrobnější informace do konce týdne zaslána emailem. V případě potřeby můžete zavolat a ráda Vám informace podám.                                                                                                 Michaela Dědičová, ředitelka MŠ Volary