Naše mateřská škola má tři odloučená pracoviště s provozní dobou kamenných MŠ od 6.00 do 16.30 hod. a lesní mateřskou školou s provozní dobou od 7.30 do 15.00 hodin.                                                                              Zřizovatelem školy je Město Volary.                                        Celková kapacita mateřské školy je 166 dětí a počet tříd 7.  První budova je na Sídlišti Míru a je zároveň sídlem školy. Druhá budova je v ulici Revoluční,  poblíž  vlakového nádraží.  Poslední třetí odloučené pracoviště se nachází na Soumarském mostě a jedná se o lesní mateřskou školu s výdejnou stravy.                                                                  Volarské budovy mají obě  vlastní školní kuchyni s jídelnou a na Soumarský most jídlo ze školní kuchyně dětem dovážíme.