Akce školy šk. rok 2023/2024


ZÁŘÍ: adaptační období pro všechny děti, návštěva muzea, informační schůzka pro rodiče                          ŘÍJEN: podzimní návštěva předškoláků v knihovně, podzimní tvoření v MŠ, Divadlo Z Bedny                    LISTOPAD: Drakiáda, vánoční fotografování, Divadlo zvoneček 2x                                                                    PROSINEC: Mikuláš v MŠ, Vánoce v MŠ, Divadlo ŠUS, vánoční tvoření s rodiči                                                  LEDEN: Zimní olympiáda, projektový týden Ptáčci v zimě, Lesní pedagogika                                                  ÚNOR: Návštěva hasičské zbrojnice, Karneval v MŠ, Barevný týden, Divadlo Z Bedny, Výprava na Severní               pól                                                                                                                                                 BŘEZEN: Divadlo Kos, Pyžamový den, Březen měsíc knihy, Předškoláci v knihovně, Velikonoce v MŠ           DUBEN:  Čarodějnický rej, Den Země - projektový týden, Zápis do ZŠ a prohlídka školy s předškoláky,                       Divadlo Zvoneček                                                                                                             KVĚTEN: Zápis do MŠ, Den matek v MŠ                                                                                               ČERVEN: Den dětí v MŠ, předškoláci v knihovně, Rozloučení s předškoláky 

                    Plán akcí se v průběhu školního roku může měnit a popřípadě doplňovat!!