Přírodní zahrada v Revoluční

NÁZEV AKCE: Zahrada v přírodním stylu MŠ Revoluční, Volary                                                                      Charakteristika projektu: Základem projektu je propojení EVVO a přímého kontaktu s přírodou a přírodninami. Cílem vybudování přírodní zahrady je pěstovat kladný vztah dětí k přírodě již od raného dětství. Přírodní zahrada je zahrada bez chemie, která poskytuje prostor k životu rostlin a živočichů z volné přírody. Celý koncept má dětem nabídnout celou řadu nových podnětů, které pozitivně ovlivní smyslové vnímání, kreativitu, přirozenou zvídavost a estetické cítění. Na návrhu projektu se podílel kolektiv mateřské školy a děti svými obrázky a představami, které by na školní zahradě uvítaly.                Financování projektu: Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.